Etikete za registratorje

Pregledna označitev z etiketami

Avery Zweckform etikete za registratorje, ki jih lahko natisnete, omogočajo vašim fasciklom kakovosten in profesionalen videz, vam pa nudijo enostaven pregled dokumentacije. Za boljšo preglednost lahko poskrbite tudi tako, da za registratorje ali dokumente, ki obsegajo isto področje, uporabite nalepke enake barve. Za še bolj profesionalen look, pa nalepke preprosto opremite z logotipom vašega podjeta.

Etikete  registratorji  uporaba.jpg