Trajnost v Avery Zweckformu

Eko? Logično!

Trajnost je prednostna naloga podjetja Avery Zweckform. Pa ne samo od nedavnega. Že desetletja izvaja ukrepe za trajnostno proizvodnjo. Dovzetni so do vsega, kar so že začeli, pa tudi glede tega, kaj še želijo in morajo izboljšati na ekološkem, socialnem in ekonomskem področju.

Več informacij o trajnosti in družbeni odgovornosti si lahko lahko ogledate v brošuri Think & Care (besedilo je v angleškem jeziku).

15942 povetava3 razmisli poskrbi RZ

Naši temeljni cilji na področju ekološke in družbene odgovornosti

1_Proizvod

Trajnostni proizvodi in embalaža

Avery Zweckform si je postavil visoka merila. Do leta 2025 želijo za vse proizvode zagotoviti določena trajnostna merila in si tudi v naprej nenehno prizadevati k zmanjševanju ekološkega odtisa.

Več informacij

16192 ZWF CSR Ikona zivljenski cikel F01

Trajnostna uporaba in pravilno odlaganje etiket

Naše uporabnike podpiramo pri odgovorni uporabi in do okolja prijaznemu odstranjevanju Avery Zweckform proizvodov.

Več informacij

16192 ZWF CSR Ikona socialno zivljenje F01

Družbena odgovornost

Naši zaposleni delajo v sodobnih in prilagodljivih delovnih pogojih, ki ustrezajo današnjim visokim socialnim in ekološkim standardom.

Več informacij

16192 ZWF CSR Ikona tovarna F01

Klimatsko nevtralni

Avery Zweckform je podnebno nevtralno podjetje.

Več informacij

Sorodne ideje