Kje najdem številko Avery Zweckform proizvoda

za uporabo v programu Avery Design & Print?

Da boste lahko uporabili pripravljene predloge, morate poiskati pravo številko Avery Zweckform proizvoda.

DPO_etikete_za_naslove_pakete.jpg
Stevilka proizvoda l7160-40

Kaj je številka Avery Zweckform proizvoda?

Vsi Avery Zweckform proizvodi imajo edinstveno številko. Številka proizvoda je natisnjena na vsako sprednjo stran posameznega zavitka, pa tudi na posameznem listu (listi z etiketami in predlogami za vizitke imajo na robu lista ali na hrbtni strani natisnjeno številko proizvoda). Za hitrejšo prepoznavnost, kateri tiskalnik je primeren za tiskanje na določen proizvod, smo nekatere naše proizvode označili z oznakami, ki se začnejo s črko L (na primer L7160); primerni za tiskanje z laserskimi tiskalniki, ali črko J (na primer J4720); primerni za tiskanje z inkjet tiskalniki.

Uporaba teh oznak je najhitrejši način, kako najti pravo predlogo v našem programu. Poleg tega je uporaba teh oznak odlična za iskanje na naši spletni strani.

Stevilka proizvoda l7160-40 samo koda

Kako pravilno uporabljati številko proizvoda?

Ko vnesete številko proizvoda v iskalno polje, ne dodajajte številke po vezaju. Številka po vezaju vedno pomeni število listov v zavitku. Številka proizvoda je le alfa-numerična oznaka pred vezajem. V tem primeru je številka proizvoda: L7160.