Smo podnebno nevtralni!

Think & Care - naša motivacija in moto

Podnebne spremembe so eden najpomembnejših izzivov današnjega časa. Tega se zavedamo in tako tudi ravnamo. Odslej smo CO2 nevtralno podjetje, certificirano s strani Focus Future.

Izpust toplogrednih plinov družbe Avery Zweckform je impresivna. S 3,36 tonami emisij CO2 na zaposlenega dosegamo nizko raven v primerjavi z drugimi podobnimi podjetji v tej panogi. Na to smo ponosni, poleg tega nas to spodbuja k nadaljnjemu zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Kako se že reče? Manj je več!

Ikona tovarna kraj cisto okolje krog
Drevo listi

Avery Zweckform je pionir

Uspeh pri zmanjševanju emisij je v veliki meri odvisen od prostovoljnega in doslednega delovanja gospodarstva v industrializiranih državah. To je tudi razlog, da smo zabeležili emisije toplogrednih plinov naše družbe in jih nadomestiti z nakupom 1144 certifikatov za varstvo okolja za leti 2020 in 2021. Zaradi tega je naše podjetje eno prvih v naši panogi, ki je prostovoljno nadomestilo svoje emisije v skladu s „Clean-Development-Mechanism“.

 

Sliši se kot "zeleno pranje". Ampak ni!

Podnebne spremembe so globalni pojav. Toplogredni plini ne ostanejo tam, kjer so nastali, temveč se v ozračju enakomerno porazdelijo. Učinki podnebnih sprememb pa se ne odražajo lokalno, ampak globalno. Zato je o tem pomembno razmišljati in delovati globalno. Ni pomembno, kje se izpustijo ali prihranijo emisije CO2, odločilna je vsota vseh toplogrednih plinov. V Nemčiji je zmanjšanje ali izravnava CO2 bistveno dražja kot v državah v razvoju - učinek pa je enak. V Kyotskem protokolu, ki je po mednarodnem pravu zavezujoč, je torej določeno, da se tako imenovani projekti varstva podnebja, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, izvajajo tam, kjer so najbolj ekonomični. Številni od teh projektov se izvajajo v državah v razvoju. Za to je več razlogov: za varčevanje z uporabo novih tehnologij je še veliko potenciala. Poleg tega imajo države v razvoju zaradi svoje geografske lege pogosto boljše pogoje za pridobivanje energije iz obnovljivih virov (sonce, veter, voda in biomasa). Te države se tudi trudijo izboljšati gospodarske, socialne in ekološke strukture ter podpirajo uresničevanje trajnostnih ciljev Združenih narodov.

Katere projekte podpiramo?

S 1144 certifikati o zaščiti podnebja podpiramo projekt gozd »ADPML Portel Para REDD Project« (certificirano s strani VCS) v Braziliji in projekt voda »Hydropower Project Bujagali« (s certifikatom UN CER) v Ugandi.

Projekti, ki jih podpiramo, so skrbno izbrani. Pomembno nam je, da se ujemajo z našim podjetjem, zato smo izbrali projekte, ki so nam blizu (gozdni proizvodi).

Sorodne ideje