IZJAVA O VARSTVU PODATKOV LASETI D.O.O. Ljubljana

V družbi LasEti d.o.o. Ljubljana, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LasEti d.o.o.) ravnamo skladno z veljavno  Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1).

S predmetno Izjavo o varstvu podatkov vas seznanjamo,  za katere namene naša družba preko spletne strani https://www.avery-zweckform.si v upravljanju družbe AVERY ZWECKFORM GmbH, Miesbacher Str. 5, D-83626 Oberlaindern/Valley ("AVERY ZWECKFORM"), pridobiva osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice posameznikov in kako lahko te pravice uveljavljate.

 

1. Namen obdelave osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse osebne podatke obravnavamo zaupno in jih uporabljamo zgolj v namene, za katere so bili pridobljeni. Če bo nastala potreba po obdelavi podatkov za kateri drugi namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vašo privolitev.

Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo:

 • obveščanje o stanju naročila,
 • obveščanje o stanju morebitne reklamacije,
 • odgovor na vaše vprašanje, ki ste ga zastavili ter
 • komunikacija za potrebe dostave kataloga ali vzorca produkta.

 

2. Obisk in uporaba spletne strani

V zvezi z delovanjem spletne strani https://www.avery-zweckform.si/ velja Izjava o varstvu podatkov družbe AVERY ZWECKFORM GmbH, Miesbacher Str. 5, D-83626 Oberlaindern/Valley ("AVERY ZWECKFORM"), do katere lahko dostopate tukaj.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami ali družbo AVERY ZWECKFORM GmbH, Miesbacher Str. 5, D-83626 Oberlaindern/Valley ("AVERY ZWECKFORM"), ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

3. Obdelava osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Podatki, ki jih zbiramo od vas za potrebe obdelave naročila, obveščanja o stanju naročila ter obdelave reklamacije, so sledeči:

 • ime in priimek,
 • fizični naslov,

V kolikor je naročilo / zahteva podano v elektronski obliki, se poleg omenjenih dveh podatkov pridobi še elektronski naslov.  

Ti podatki, ki jih zbiramo, so nujni za izpolnitev naše obveznosti do vas, zato nam dovoljenje za obdelavo teh podatkov nudi že GDPR in druga veljavna zakonodaja.

Podatki, ki jih zbiramo zaradi odgovora na vaše vprašanje, zastavljeno na elektronski naslov prodaja@laseti.si ter zaradi posredovanja vzorca ali kataloga na vaš fizični naslov, so, razen fizičnega naslova in elektronskega naslova, le tisti, ki nam jih prostovoljno posredujete sami in jih v celoti obdelujemo le, dokler ne izpolnimo namena oziroma dokler ne podate sami preklica. Takoj za tem jih brišemo, pri čemer se podatki samodejno brišejo iz našega poštnega strežnika v dobi 6 mesecev.

 

4. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam.

Zakonsko je mogoče osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev (Pošta Slovenije), ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru vzdrževanja elektronske pošte (HITROST.COM d.o.o., Cesta železarjev 8b, 4270 Jesenice),
 • računovodstvu (CONVEX d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana).

 

5. Obdobje hrambe

Zagotavljamo, da bomo osebne podatke hranili le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 • podatki, ki nam jih posredujete preko elektronskega naslova zaradi odgovora na vaše vprašanje ali zaprosila k dostavi vzorca / kataloga, se hranijo pri našem poštnem strežniku 6 mesecev.

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem (podaljšanem) času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

6. Vaše pravice

Posameznikom zagotavljamo varstvo in uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Od nas lahko kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne;
 • dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje, če so za to izpolnjeni pogoji)
 • informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;
 • eno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami; če zahtevo podate z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam tudi kopijo podatkov zagotovimo v elektronski obliki;
 • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve;
 • pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu;
 • pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;
 • prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas.

 

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper nas kot upravljavca vložite pritožbo pri nadzornem organu. Zoper odločitev nadzornega organa pa imate pravico do sodnega varstva.

 

7. Pravica do ugovora

Glede na to, da obdelujemo osebne podatke, kot je opisano zgoraj, da bi zaščitili svoje zakonite interese, lahko obdelavi nasprotujete z učinkom v prihodnosti. Če se podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, lahko uveljavljate to pravico kadar koli, kot je opisano zgoraj. Če se podatki obdelujejo za druge namene, imate pravico do ugovora samo, če obstajajo razlogi, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja.

Če uveljavite pravico do ugovora, vaših osebnih podatkov za te namene ne obdelujemo več, razen če lahko utemeljimo razloge za njihovo obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi za uveljavljanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov.

8. Postopek uveljavljanja pravic

Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki vam bo odgovorila naša odgovorna oseba.

Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki (npr. preklic privolitve), v pisni obliki naslovite na: prodaja@laseti.si ali LasEti d.o.o. Ljubljana, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana.

Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke. Ukrepanje lahko zavrnemo zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Če je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti ker se ponavlja, lahko zaračunamo razumno pristojbino ali zavrnemo ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila vaši podobnih zahtev.